Bli medlem


Medlemsskap

Medlemskontingent 2022 for Tune Into Gjøvik Jazzklubb:

Enkeltmedlem kr. 300 pr. år
Par/Famile kr. 500 pr. år

Medlemsskapet vil gi deg gunstige medlemspriser på våre konserter og hos andre jazzklubber i landet. Veldig fint om du sender oss din e-mailadresse hvis du har.

Med medlemsskap i jazzklubben får du også medlemsrabatt på konserter hos Resonans og ved Nasjonal Jazzscene i Oslo

All medlemsinfo, program etc. vil så langt det er mulig distribueres på e-mail, på web-sidene og på Facebook for å spare porto.

Medlemskort vil bli sendt deg/dere så snart kontingenten er innbetalt ev delt ut på første konsert.

Medlemskontingent for 2022 vil bli sendt ut i løpet av mars. Dersom du ikke har mottatt
innbetalingskort, vær vennlig å ta kontakt med oss.

Send en e-post til: medlemmer@tuneinto.no

Bli medlem
Tune Into Gjøvik Jazzklubb
Postboks 1158 Sentrum
2806 Gjøvik

Kontaktperson
Roy-Aage Grenheim
post@tuneinto.no

Bookinghenvendelser
booking@tuneinto.no

Følg oss også på Facebook