Om klubben


Tune into Gjøvik Jazzklubb

Det har vært spilt jazz i ulike sammenhenger på Gjøvik siden 1930-tallet og det har eksistert jazzklubb også tidligere. Tune Into Gjøvik Jazzklubb ble stiftet i 1997 og har gitt jazzinteresserte i Gjøvikdistriktet konserter på høyt nivå og gjennomført mange hundre arrangementer. Vi har hatt besøk av toneangivende jazzmusikere fra inn- og utland, og har hatt konserter der profesjonelle utøvere har samarbeidet med lokale utøvere.

Det er derfor klart at Tune Into er en del av et unikt musikkmiljø i Gjøvik som er blitt lagt merke til langt utover både kommune- og fylkesgrenser. Musikere som kan velge, vil gjerne komme til Gjøvik å spille.

Som jazzklubb er Tune Into organisatorisk tilknyttet Norsk Jazzforum. Det gir oss et musikalsk utgangspunkt og en kjerne i vårt arbeid, men begrenser oss ikke til kun å arrangere jazzkonserter. Vi har blant annet hatt arrangementer med kor, pop/rock, ny musikk, tango, klassisk musikk, folkemusikk, viser/lyrikk og world-music i tillegg til jazzmusikk, et arbeid som Tune Into har utviklet faglig og lokal kompetanse på gjennom snart 20 års arrangørerfaring i Gjøvik. 

Fra 2012 har vi avtale med Gjøvik Kultursenter og er fast leietager i kulturhuset på torsdager. Black Box'en vil fortsatt være vår hovedscene, men vi har et godt samarbeide med flere arrangementssteder som f.eks. Fauno og Skibladner.

Styret i jazzklubben for 2024 er (som i 2023, 2022, 2021 osv.);

Roy-Aage Grenheim, leder

Helge Øye, Randi E Hauge, Elin Erstad, Rune Gundersen, Jørn Reiner, Torleif Bækken og Pål Arne Bustad

 

Elin, Jørn, Rune, Roy-Aage, Randi, Helge, Pål Arne, Torleif


Tune Into Gjøvik Jazzklubb
Postboks 1158 Sentrum
2806 Gjøvik

Kontaktperson
Roy-Aage Grenheim
post@tuneinto.no

Bookinghenvendelser
booking@tuneinto.no

Følg oss også på Facebook